Tasarımcının çalıştığı diğer markalar

Baccarat

Cam işçilerinin hareketlerinin yarattığı ebedi müzik, simyagerlerin efsanesinin sırlarını yansıtır. Athanor fırını; dönüşüm esrarı, elementlerin efsaneleri, toprak, su, hava ve ateş ve arıtıcı ve üretken özellikleri. Cam üfleyicisinin temel hareketi asaleti, alçakgönüllülüğü ve fırını alevlendirmeden önce insan emeğini aşmasını ifade eder: boruya üflediği havayla, maneviyatla şekillenen, kırılgan ancak sonsuz ve durağan kristal bir objeyi - değerli bir Baccarat parçasını – yaratır. Özveriyle aşılanan bu hareketler, Baccarat cam işçilik merkezi kurulduğundan beri neredeyse değişmedi. Cam üfleyicinin, cam kesici, oymacı ve yaldızcıyla birlikte kolu, ağzı, eli ve ruhu tamamen antik malzemenin büyüleyici bir ışığa dönüşüm sürecine dâhil olur. Bu seçkin zanaatkârların uzmanlığı, teknik ilerlemelerle birlikte uyumlu ve sürekli şekilde gelişim gösterdi. Geçmişin yanı sıra eski ve yeni tekniklerle beslenen Baccarat teknik bilgi ve becerileri, kıyaslanamaz bir estetik ve endüstriyel mirasın parçalarıdır.